صفحه ۱۲۶

(سؤال 1299) نخواندن سوره کوچک در خطبه های جمعه - از روی جهل یا فراموشی - به صحت نماز ضرر می‎رساند یا نه ؟

جواب: ضرر نمی رساند.

(سؤال 1300) آیا شعارها و تکبیرهای مردم در اثنای خطبه ها و همچنین قیام آنان به خاطر شنیدن نام مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه ضرری به نماز جمعه می‎زند؟

جواب: خلاف احتیاط است؛ ولی به نماز جمعه ضرر نمی زند.

(سؤال 1301) اگر عمدا خطبه ها را درک نکند، آیا می‎تواند در نماز شرکت کند و نمازش درست است ؟

جواب: نمازش درست است.

(سؤال 1302) در بین مردم معروف است که اگر کسی روز جمعه در نماز جمعه شرکت نکرد، جایز نیست قبل از تمام شدن نماز جمعه نماز ظهر و عصر را به جا آورد، آیا این حرف درست است ؟

جواب: اگر نماز جمعه واجد شرایط منعقد شود به جا آوردن نماز ظهر قبل از تمام شدن نماز جمعه - برای کسی که نماز جمعه بر او واجب است - محل اشکال است؛ و اگر با شرایط آن منعقد نشده باشد، خواندن نماز ظهر پیش از تمام شدن آن مانعی ندارد.

(سؤال 1303) آیا خرید و فروش یا معامله دیگر هنگام نماز جمعه حرام و باطل است ؟

جواب: در نماز جمعه واجد شرایط کارهایی که موجب فوت نماز جمعه است - از جمله معاملات - نباید انجام شود؛ ولی اگر انجام شد باطل نیست.

(سؤال 1304) اگر نماز جمعه با وجود شرایط آن از کسی عمدا فوت شود آیا قضا دارد؟

جواب: قضا ندارد و باید به جای آن ظهر خوانده شود؛ به صورت ادا یا قضا.

(سؤال 1305) زنانی که عادت ماهانه خود را می‎گذرانند به منظور تعظیم شعائر دینی و اجر و ثواب آیا می‎توانند در غیر مساجد به حسب صورت و ظاهر در نماز جمعه ها شرکت کنند؟

جواب: مانعی ندارد؛ مگر این که بین نمازگزاران حائل شوند.

ناوبری کتاب