صفحه ۱۲۵

(سؤال 1296) اگر امام جمعه عمدا یا سهوا غیر از سوره جمعه و منافقین را شروع نماید، آیا می‎تواند به این دو سوره عدول کند؟ و آیا بین دو سوره جحد (کافرون) و توحید و غیر اینها فرقی وجود دارد؟

جواب: در صورت سهو تا به نصف نرسیده می‎تواند عدول کند، حتی از جحد و توحید.

(سؤال 1297) اگر در اثر ازدحام جمعیت مأموم نتوانست یک سجده یا دو سجده از یک رکعت را انجام دهد، نماز جمعه او باطل می‎شود یا نه ؟

جواب: اگر پس از بلند شدن امام برای رکعت بعد توانست سجده را به جا آورد و به رکوع امام برسد هر دو رکعت را درک کرده است؛ و اگر به رکوع رکعت بعد هم نرسیده سجده را به قصد رکعت اول به جا آورد و در نتیجه یک رکعت از امام عقب افتاده است؛ و آن را خودش به جا آورد و نماز او صحیح است.

(سؤال 1298) مقصود از اذان دوم روز جمعه که بدعت و حرام است کدام اذان می‎باشد؟

جواب: در حدیث وارد شده: "الاذان الثالث یوم الجمعة بدعة"وسائل الشیعه، ج 5، ص 81. و در آن دو احتمال است:

اول - این که اذان برای نماز عصر باشد؛ چون نماز عصر باید متصل به جمعه خوانده شود و اذان ندارد.

دوم - این که مقصود اذان دوم برای نماز جمعه باشد؛ چون روایت شده که در زمان عثمان برای نماز دو اذان می‎گفتند: یکی وقتی که عثمان هنوز در خانه بود و دوم پس از حضور او در مسجد؛ و به هر حال سوم بودن اذان یا برای این است که اذان صبح را نیز حساب می‎کرده اند و یا برای این که اذان و اقامه نماز جمعه را تغلیبا دو اذان حساب می‎کرده اند و از اقامه به اذان تعبیر شده باشد.

ناوبری کتاب