صفحه ۱۲۴

دروغ یا توهین به مسلمانی شود از عدالت خارج می‎شود، و یکی از شرایط صحت نمازجمعه عدالت امام است. پس در این صورت نمازجمعه صحیح نیست و باید نمازظهر خوانده شود.

(سؤال 1291) آیا دو خطبه نماز جمعه از نظر احکام و شرایط حکم نماز را دارد، حتی در پاکی از حدث و خبث ؟ و آیا فرقی بین امام و مأموم در این جهت وجود دارد؟

جواب: همه شرایط نماز را ندارد؛ ولی بنابراحتیاط واجب باید امام جمعه در حال خطبه با وضو باشد.

(سؤال 1292) حضرتعالی که اقامه جمعه را از شئون حکومت شرعی می‎دانید، آیا این از قبیل شرط وجوب است - مثل استطاعت نسبت به حج - که تحصیل آن واجب نیست یا از قبیل شرط و قید واجب است - نظیر طهارت نسبت به نماز - که تحصیل آن واجب است ؟ و در نتیجه در زمانی که جامعه فاقد حکومت صالح شرعی باشد بر مکلفین اقدام جهت تحصیل اقامه نماز جمعه، واجب شرعی و عینی می‎باشد یا نه ؟

جواب: اگر تحصیل شرایط ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب تحصیل نمایند.

(سؤال 1293) آیا مراعات ترتیب بین حمد الهی و درود بر پیامبر و آل او صلوات الله علیهم اجمعین و وعظ و ارشاد و خواندن یک سوره کوچک در دو خطبه لازم است یا نه ؟

جواب: احتیاط در رعایت ترتیب است.

(سؤال 1294) بعضی از فقها مسافرت هنگام ظهر شرعی را در صورت اقامه نماز جمعه در شهر محل سکونت شخص جایز نمی دانند؛ نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: حرمت سفری که موجب فوت نماز جمعه بشود، تابع وجوب نماز جمعه است؛ یعنی در صورت وجوب نماز جمعه سفری که موجب فوت آن شود حرام است.

(سؤال 1295) در روز جمعه نافله ظهر را می‎توان پیش از نماز جمعه خواند یا ساقط است ؟

جواب: نافله روز جمعه بیست رکعت است که اگر به ترتیب ذیل به جا آورده شود شاید افضل باشد: شش رکعت هنگام بالا آمدن آفتاب، شش رکعت نزدیک ظهر، دو رکعت اول ظهر و شش رکعت بعد از نماز جمعه.

ناوبری کتاب