صفحه ۱۲۳

(سؤال 1285) در جماعت اهل سنت می‎شود اقتدا کرد، و یا باید فقط متابعت نمود؟

جواب: در شرایط تقیه و به مقداری که تقیه اقتضا کند اقتدا صحیح است؛ ولی حمد و سوره را هر چند به نحو حدیث نفس بخوانند.

نماز جمعه

(سؤال 1286) آیا شخص مسافر می‎تواند امام جمعه بشود؟

جواب: امامت برای نماز جمعه محل اشکال است.

(سؤال 1287) امامت جمعه شخص مسافر را مورد اشکال می‎دانید، آیا مسافر با قصد اقامه ده روز یا پس از سی روز بلاتکلیف ماندن در یک محل می‎تواند امام جمعه شود؟

جواب: در فرض سؤال مانعی ندارد.

(سؤال 1288) آیا مسافر می‎تواند نمازجمعه بخواند، و آیا از نمازظهر کفایت می‎کند؟

جواب: اگر شرایط نمازجمعه فراهم باشد اشکالی ندارد و از نمازظهر کفایت می‎کند.

(سؤال 1289) در بعضی مناطق بعضی از ائمه جمعه در بعضی مسائل اجتماعی و مذهبی موضعگیری هایی می‎کنند که به نظر افراد متدین و خبیر به مصلحت اسلام و انقلاب و روحانیت نمی باشد و تذکر به آنان نیز مؤثر واقع نمی شود؛ با این حال آیا شرکت در این گونه نماز جمعه ها که قهرا تأیید آن موضعگیری ها و موجب وهن علما و بدبینی قشر وسیعی از مؤمنین می‎باشد شرعا درست است ؟ و چنین نماز جمعه ای کفایت از نماز ظهر می‎کند؟

جواب: با احراز شرایط در امام جمعه احوط حضور است؛ مگر این که ترویج باطل بر حضور در آن صدق کند.

(سؤال 1290) اگر خطیب جمعه در خطبه ها مرتکب توهین، دروغ، افتراء به مسلمان دیگر، بردن کلمات رکیک، تمسخر و امثال اینها شد که در شرع مقدس حرام یا مکروه می‎باشند، آیا چنین نمازجمعه ای کفایت از نمازظهر می‎کند یا خیر؟

جواب: اگر فرضا امام جمعه در خطبه ها مرتکب کار حرامی از قبیل اهانت، افتراء،

ناوبری کتاب