صفحه ۱۲۱

دلیلی بر عدم کفایت آن و لزوم اجرای صیغه جز اجماع فقها وجود دارد؟ و آیا اجماع در چنین مسأله ای که چندین نفر از فقها ازدواج معاطاتی را صحیح می‎دانند و بچه متولد از آن را مانند بچه متولد از زنا نمی دانند حجت است ؟

جواب: دلیل شرطیت طهارت مولد در امام جماعت فقط اجماع نیست تا در ثبوت آن مناقشه شود؛ بلکه دلیل آن، روایات صحیحی است که مورد عمل اصحاب و فقهای شیعه قرار گرفته است. شما به وسائل باب 14 از ابواب جماعت مراجعه نمایید.

در این که زنا به نظر ادیان و همه ملتها کار زشت و مستنکری است شکی نیست؛ ولکن اگر در موردی زن و مردی که تصمیم بر ازدواج دارند و صحبت و مذاکره نیز نموده ولی هنوز صیغه عقد را جاری ننموده، خیال می‎کردند که همین مذاکره و تصمیم بر ازدواج و رضایت به آن در تحقق زوجیت کفایت می‎کند، و به نظر آنان اجرای صیغه فقط برای اعلام رسمی ازدواج است، و لذا نزدیکی خود را زنا ندانند، در چنین صورت اگر بچه ای از آنان متولد شد ظاهر ادله ای که دلالت می‎کند بر منع امامت و قضاوت ولد زنا از این مورد منصرف است. بنابراین امامت و قضاوت چنین مولودی اگر سایر شرایط را داشته باشد اشکالی ندارد.

نماز جماعت اهل سنت

(سؤال 1279) در جماعت اهل سنت نوعا رعایت اتصال نمی شود، آیا اقتدا به چنین جماعتی مجزی است ؟

جواب: اکتفای به آن مشکل است؛ و در صورت اقتدا احوط این است که نماز را اعاده کند. و به طور کلی در جماعت آنان حمد و سوره را ولو به نحو حدیث نفس بخواند.

(سؤال 1280) با توجه به این که تقیه کردن در این زمان منحصر به مورد ترس از قتل و ضرب نیست و برای ترس از اتهام به شرک و بت پرستی نیز می‎باشد، با این حال آیا تقیه مختص به مسجدالحرام و مسجدالنبی (ص) است یا در سایر مساجد هم باید تقیه کرد و می‎توان به امام جماعت اهل سنت اقتدا نمود؟

ناوبری کتاب