صفحه ۱۲۰

(سؤال 1273) در نماز جماعت چهار رکعتی اگر نماز امام شکسته و نماز مأموم کامل باشد، آیا می‎شود دو رکعت دوم را به امامی دیگر اقتدا نمود؟

جواب: در فرض سؤال دلیل بر صحت اقتدا وجود ندارد؛ بلی امام می‎تواند یکی از مأمومین را جای خود قرار دهد.

(سؤال 1274) آیا اقتدا به امامی که توان تلفظ صحیح کلمات را ندارد - مانند بسیاری از اروپاییان که با زبان عربی واقعا مأنوس نیستند - جایز است ؟

جواب: اگر تلفظ غلط باشد جماعت نیست، ولی اگر تفاوت در لهجه باشد اشکال ندارد.

(سؤال 1275) آیا اشتباه امام جماعت در قرائت و ذکر صدمه ای به نماز مأموم وارد می‎کند؟ اگر احتمال داده شود که ممکن است امام مسأله را بلد نباشد حکم آن چیست ؟

جواب: امام جماعت باید نمازش صحیح و بدون عذر باشد. بنابراین اگر اشتباه دائمی و یا از باب معذور بودن باشد امامتش اشکال دارد.

(سؤال 1276) آیا جایز است نماز طواف واجب را احتیاطا به نماز یومیه و یا نماز طواف مستحبی امام اقتدا کرد یا نه ؟

جواب: مشروعیت خواندن نماز طواف به جماعت روشن نیست.

(سؤال 1277) اگر به گمان این که امام جماعت فلانی است اقتدا شد و در بین نماز و یا بعد از آن معلوم شد که شخص دیگری است حکم آن چیست ؟

جواب: اگر به گمان این که امام جماعت فلانی است در عین حال به عنوان امام حاضر اقتدا کرده و امام حاضر را هم عادل می‎دانسته اشکال ندارد. توضیح بیشتر را در توضیح المسائل مسأله 1285 ملاحظه فرمایید.

(سؤال 1278) پدر و مادر اینجانب مسیحی هستند، ولی من ده سال است که به دین اسلام و مذهب تشیع مشرف گشته ام و اخیرا مطلع شدم در زمانی که پدر و مادرم تصمیم بر ازدواج داشته و هنوز صیغه آن را اجرا ننموده بودند نطفه من منعقد شده؛ آیا با وضعی که دارم از نظر طهارت مولد می‎توانم امام جماعت شوم ؟ و آیا اصولا ازدواج معاطاتی باطل است، در صورتی که عملا و عرفا کاری شود که دلالت بر زوجیت کند؟ و چه

ناوبری کتاب