صفحه ۱۱۸

(سؤال 1260) اقتدا به امام جماعتی که وسواسی است - مثلا یک کلمه را چند بار می‎گوید - جایز است یا نه ؟

جواب: مجرد تکرار، دلیل بر وسوسه نیست؛ ولی اگر وسواسی بودن کسی محرز باشد، اقتدای به او مشکل است.

(سؤال 1261) اقتدا کردن در نماز به امام جماعتی که همه شرایط امام جماعت را که در رساله های توضیح المسائل آمده دارا می‎باشد ولی مسائل اجتماعی و سیاسی و امور مربوط به مسلمانان را وامی نهد، چگونه است ؟

جواب: اگر از روی اعتقاد یا تقیه و یا عذر موجه دیگری به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان بی اعتنا باشد ضرری به عدالت او نمی زند.

(سؤال 1262) اگر امام جمعه و جماعت مقلد مرجعی باشد که مأموم او را مرجع واجد شرایط نمی داند آیا اقتدا به او جایز است یا خیر؟

جواب: امام جمعه و جماعت باید عادل باشد، مقلد هر کس باشد مانعی ندارد.

(سؤال 1263) اقتدا به کسی که نمی تواند دو زانو بنشیند و یا دست او فلج است و امثال اینها، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر افعال نماز را تمام و صحیح انجام می‎دهد اشکال ندارد.

(سؤال 1264) با توجه به اهمیت اقامه نماز جماعت در مدارس و با توجه به کم بودن امام جماعت مورد اطمینان، آیا خواندن نماز توسط بچه های دانش آموز به صورت جمعی ولی فرادی (نماز وحدت) درست است یا نه ؟

جواب: نماز وحدت به صورت مفروض در سؤال علاوه بر این که در شرع مقدس نامی از آن برده نشده و معهود نمی باشد، گاهی مواجه با اشکال می‎شود؛ به عنوان مثال کسی که حمد و سوره را تمام کرده باید بدون جهت صبر کند تا دیگران هم تمام کنند، یا کسی که عقب مانده و سوره را تمام نکرده به رکوع برود؛ بلی برای اطفالی که هنوز نماز بر آنها واجب نشده و نماز تمرینی می‎خوانند مانعی ندارد.

(سؤال 1265) اگر بین امام و مأموم یا بین دو صف نماز جماعت شیشه شفاف فاصله باشد، آیا نماز جماعت صحیح است یا نه ؟

ناوبری کتاب