صفحه ۱۱۴

موانع نماز

(سؤال 1241) برداشتن پا هنگام نماز جماعت یا فرادی در حال ذکر یا در حل سکوت، آیا اشکالی دارد؟

جواب: در حال سکوت مانعی ندارد؛ ولی در حال ذکر اگر حالت استقرار را از بدن ببرد جایز نیست. و بین نماز جماعت و فرادی فرقی نیست.

(سؤال 1242) آیا در حال نماز می‎شود برای مصائب چهارده معصوم (ع) گریه کرد؟

جواب: اگر صدای خود را به قدری بلند نکند که با وضع نماز منافات داشته باشد، جواز آن بعید نیست.

(سؤال 1243) آیا بلند بودن موهای زاید بدن حدی دارد که اگر از آن بلندتر باشد نماز درست نباشد؟

جواب: ازاله آنها هر چند کوتاه باشد مستحب است؛ و بلند گذاشتن آنها مخصوصا اگر از چهل روز بیشتر شود کراهت دارد، ولی موجب بطلان نماز نمی شود.

(سؤال 1244) اگر شخصی سیگار را پک بزند و تکبیر بگوید و بعد از تکبیر یا در حال تکبیر دود آن از دهان و بینی او بیرون بیاید، آیا نماز او باطل است ؟

جواب: مبطل بودن آن ثابت نیست.

(سؤال 1245) انسان در حال نماز چه کارهایی را می‎تواند بکند؟ اینجانب یک بار در حالی که نماز می‎خواندم، روسری بچه خواهرم که دو سال و نیم دارد باز شد و به من گفت ببندم و من به خاطر این که فکر نکند نماز باعث بی محلی من نسبت به او شده این کار را انجام دادم. آیا این عمل در نماز من خللی ایجاد کرده است ؟

جواب: اگر انجام این کار یا کارهای دیگر به گونه ای باشد که با هیأت نماز منافات داشته باشد، در حال نماز صحیح نیست.

(سؤال 1246) بلند گفتن تکبیرة الاحرام و غیر آن برای فهماندن امری به غیر چه حکمی دارد؟

جواب: در حدی که منافات با نماز نداشته باشد اشکال ندارد.

ناوبری کتاب