صفحه ۱۱۰

(سؤال 1220) آیا می‎توان در نماز آیه (اهدنا الصراط المستقیم) را به نیت دعای وارد در نماز خواند؟

جواب: آیه شریفه را در نماز در قرائت حمد باید به قصد قرآن بودن خواند، ولی می‎توان علاوه بر آن در هر جای نماز آن را به عنوان دعا هم خواند.

(سؤال 1221) رعایت قواعد تجوید تا چه اندازه در نماز لازم است ؟

جواب: قرائت باید صحیح باشد و رعایت آداب تجوید لازم نیست مگر در مواردی که در توضیح المسائل، مسائل 884 و 885 ذکر شده است.

(سؤال 1222) در عروة الوثقی مسأله 42 (فصل فی القرائة) آمده: از جمله موارد "مد" جایی است که بعد از الف، یاء و واو، سکون لازم باشد؛ مخصوصا اگر حرف بعد از این سه حرف در حرف دیگر ادغام شده باشد، نظیر (و لا الضالین). و در توضیح المسائل جدید مسأله 884 فرموده اید: بنابراحتیاط واجب الف و یاء در (و لا الضالین) را با مد بخوانند. آیا این احتیاط اضافه بر آنچه در عروة فرموده اید می‎باشد؟

جواب: آنچه در عروة آمده است صحیح است و در سکون غیر لازم مثل سکون عارض به جهت وقف، نظیر "ن" در (و لا الضالین) (در حرف یاء آن) مد لازم نیست. و در رساله توضیح المسائل، کلمه "و یاء" زاید است و در چاپ نوزدهم اصلاح شده است.

(سؤال 1223) آیا قرائت نماز ظهر روز جمعه - فرادی یا جماعت - را به عنوان مستحب می‎توان بلند خواند یا نه ؟

جواب: احوط آن است که آهسته خوانده شود، چه در جماعت یا فرادی، و چه برای مردها یا زنها، ولی در نماز جمعه بلند خوانده می‎شود.

(سؤال 1224) آیا کسانی که لهجه شهرستانی دارند، یا به خاطر کهولت سن نمی توانند مخارج حروف را کاملا ادا نمایند و چه بسا معانی کلمات را می‎دانند؛ آیا نمازشان صحیح است یا خیر؟

جواب: باید به قدر قدرت و توان خویش در یادگرفتن قرائت و مخارج حروف نزد اهلش کوشش نمایند؛ و چنانکه پس از کوشش در تعلم نتوانستند برخی حروف

ناوبری کتاب