صفحه ۱۰۹

حمد و سوره

(سؤال 1213) با توجه به این که سوره حمد خود نوعی دعاست، چرا در نماز نباید "آمین" گفت ؟

جواب: سوره حمد را به عنوان قرآن و حکایت کلام خدا باید خواند، نه به عنوان دعا.

(سؤال 1214) آیا بعد از حمد می‎توان چند سوره خواند؟ (در غیر از سوره های "والضحی و الم نشرح" و "الفیل و قریش)"

جواب: جایز است؛ ولی در نمازهای واجب کراهت دارد.

(سؤال 1215) آیا بعد از حمد می‎توان قسمتی از یک سوره را خواند؟ و آیا می‎توان علاوه بر یک سوره، قسمتی از یک سوره را نیز خواند یا نه ؟

جواب: در نمازهای واجب بنابراحتیاط واجب باید بعد از حمد یک سوره کامل خوانده شود؛ و جواز خواندن قسمتی از یک سوره دیگر بعید نیست.

(سؤال 1216) هنگام حج حضور در نماز جماعت اهل سنت چه صورت دارد؟ آیا مجزی می‎باشد؟

جواب: در موارد تقیه اشکال ندارد؛ ولی حمد و سوره را هر چند به نحو حدیث نفس باید بخواند.

(سؤال 1217) اخلال در اعراب واجبات نماز به حدی که موجب تغییر و فساد معنا نشود چه حکمی دارد؟

جواب: تلفظ غلط اگرچه در اعراب باشد و معنا را عوض نکند جایز نیست.

(سؤال 1218) اینجانب احساس می‎کنم در قرائت نماز به وسواس مبتلا گردیده ام؛ آیا در نماز من اشکالی ایجاد می‎شود؟

جواب: اگر مبتلا به وسواس باشید نباید اعتنا کنید و مثل مردم عادی باید عمل نمایید؛ و در غیر این صورت نمازتان اشکال پیدا می‎کند.

(سؤال 1219) قرائت آیه شریفه (خیر من الف شهر) به صورت "الف الشهر" در نماز چه حکمی دارد؟

جواب: اگر سهوا باشد اشکال ندارد.

ناوبری کتاب