صفحه ۱۰۷

(سؤال 1205) آیا انداختن تحت الحنک عمامه، فقط در هنگام نماز مطلوب است ؟

جواب: گرداندن تحت الحنک از زیر گلو در غیر حال نماز نیز به خودی خود مستحب است؛ ولی چون فعلا در غیر حال نماز معمول نیست ممکن است انگشت نما باشد.

مکان نمازگزار

(سؤال 1206) نماز در محلهایی که از طرف دادگاه انقلاب اسلامی مصادره شده است چه صورت دارد؟ و آیا نمازخواندن در این مکانها صحیح است ؟

جواب: اگر طبق دستور حاکم شرع جامع الشرایط و مطابق ضوابط شرعی مصادره شده باشد اشکال ندارد؛ در غیر این صورت باید رضایت مالک آنجا جلب شود.

(سؤال 1207) نماز در هواپیما و یا قطار در چه صورت صحیح می‎باشد؟

جواب: در صورت تنگی وقت با رعایت قبله و شرایط دیگر در حد امکان صحیح است.

(سؤال 1208) نماز خواندن بالای سر و پیش روی قبر امام (ع) چه حکمی دارد؟

جواب: پشت کردن به قبر معصوم (ع) توهین به شمار می‎آید و نمازخواندن در این حال اشکال دارد؛ ولی نمازخواندن در بالای سر که قبر مطهر در سمت چپ نمازگزار واقع شود، اگر بی احترامی نباشد مانعی ندارد.

اذان نماز

(سؤال 1209) اگر کسی پشت سر هم نماز قضا و ادا بخواند آیا برای همه یک اذان کافی است ؟ یا این که برای نماز قضا اذان جداگانه مستحب است ؟

جواب: در هر جلسه یک اذان کافی است.

ناوبری کتاب