صفحه ۱۰۱

جواب: این که کلمات یا جملاتی غیر از قرآن بر آن اضافه شده باشد بر خلاف اجماع و ضرورت شیعه و سنی است؛ آری از برخی از اخبار شیعه و سنی استفاده می‎شود کلمات یا جملاتی از قرآن اسقاط شده، ولی اکثریت قاطع علما و دانشمندان شیعه و سنی با این نظریه مخالفند و ادله محکمی برای عدم وقوع تحریف و کم یا زیادشدن در قرآن اقامه نموده اند که در کتب مربوطه مشروحا ذکر شده است. آری بسا جملاتی در شرح یا تطبیق برخی از آیات قرآنی از رسول خدا(ص) یا ائمه اطهار(ع) و یا برخی از صحابه نقل شده که متأخرین گمان کرده اند جزء قرآن می‎باشد.

(سؤال 1189) با توجه به این که انسان یقین دارد در روزنامه ها و مجلات، اسم جلاله و اسامی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و آیات شریفه قرآن وجود دارد، آیا جایز است آنها را در اماکنی که معمولا هتک آنها می‎باشد قرار داد؟ در حالی که قصد هیچ گونه توهین وجود ندارد. و آیا برداشتن از زیر دست و پا و این گونه اماکن برای عابرین که مشاهده می‎کنند واجب است یا نه ؟

جواب: با فرض هتک حرمت جایز نیست، و برداشتن آنها از اماکن مذکوره واجب است.

(سؤال 1190) ظاهر آیه شریفه (و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا)سوره اعراف (7): آیه 204. وجوب سکوت و گوش دادن به صدای قرآن است. آیا نظر حضرتعالی همین است ؟

جواب: در وجوب سکوت و استماع مأموم نسبت به قرائت امام در نمازهای جهریه اشکالی نیست؛ ولی تعمیم آن نسبت به غیر نماز مشکل است، هر چند رحجان شرعی آن قطعی است. بلی اگر فرضا در موردی عدم سکوت یا عدم استماع قرآن بی اعتنایی و هتک آن محسوب شود در این صورت سکوت و استماع واجب می‎باشد.

ناوبری کتاب