صفحه ۹۸

بلی در صورت خطاء محض اگر قتل یا جرحی که دیه آن به مقدار یک بیستم دیه قتل یا بیشتر است با بینه ثابت شود نه با اقرار قاتل و جارح، دیه آن به عهده عاقله قاتل و جارح است.

سؤال 321 ما هو الحکم الشرعی فی الانضمام الی مخابرات الحکومات الظالمه ؟ و هل المال الماخوذ منها یکون حلالا؟ کیف یتصرف المؤمنون مع هولاء الجواسیس ؟ (اخوانکم من القطیف)

جواب: لایجوز العمل فی الاجهزة و المؤسسات الظالمه و یحرم اخذ الاجرة علیه الالمن یرید الدفاع عن الاسلام و الحق بشرائطه المعینه. [ س - آیا استخدام در دستگاههای امنیتی حکومتهای ظالمه جایز است ؟ و اجرتی که در مقابل، دریافت می‎شود حلال می‎باشد؟ وظیفه مومنین در برخورد با جواسیس ذکر شده چیست ؟

ج - به طور کلی کار کردن در هر سازمان و دستگاه حکومت های جائر و ظالم جائز نیست دریافت پول بابت آن نیز حرام است مگر برای کسانی که در شرائط خاصی به منظور حمایت از اسلام و حق، بخواهند در مؤسسات ذکر شده کار کنند.]

سؤال 322 مقصود از کافر حربی که در ابواب مختلفه فقه، احکامی دارد چیست ؟ آیا شخص کافر است یا دولت کفر؟ و اگر دولت باشد مقصود دولت کافری است که در حال جنگ با دولت اسلامی است یا اگر امکان و زمینه های جنگ را از نظر قدرت و سلاح جمع کرده است حربی می‎باشد؟ و اگر دولت کافری جزء دول غیرمتعهدها باشد حربی به حساب می‎آید یا نه ؟ مراد از آن را توضیح فرمایید.

جواب: هر کافری که در پناه اسلام و مسلمین نباشد اصطلاحا حربی است و با کفار حربی هم اگر بر حسب مصالح اسلام و مسلمین قراردادها و تعهداتی داشته باشیم باید رعایت شود.

سؤال 323 حکومة او دولة تقوم بتقویة شوکة الکفار ضد المسلمین بالمال و السلاح فهل تعتبر محاربة للاسلام ؟ (جماعة الاخوة المومنین فی الکویت)

جواب: المعین للمحارب فی جهة الحرب محارب.

ناوبری کتاب