صفحه ۹۵

سؤال 309 فتوای حضرتعالی در مورد جنگ خلیج فارس و تجاوز کفار و اجانب به ممالک اسلامی و استقرار در کشور حجاز و کشتار مردم مسلمان عراق و کویت چه می‎باشد و امروز تکلیف مردم مسلمان عراق در دفاع از عتبات عالیات و استقرار حکومت اسلامی و مبارزه با رژیم بعثی عراق چیست ؟

جواب: دفاع از حریم اسلام بر هر کس که متمکن باشد واجب است.

سؤال 310 اگر گزارشاتی رسید که در فلان منزل وسائل مشروب خواری و قمار و امثال آن تهیه شده و یا رفت و آمدهای زنان و دختران به شکلی بود که حدس زده می‎شود برای کارهای نامشروع رفت و آمد می‎شود وظیفه چیست ؟

جواب: هر کس موظف است که طبق شرائطی که در رساله توضیح المسائل مشروح آن بیان شده است امر بمعروف و نهی از منکر نماید.

ناوبری کتاب