صفحه ۹۴

مسائل دفاع و امر بمعروف و نهی از منکر

سؤال 306 اگر بر فرض شخصی یا گروهی به واسطه بیانات (سخنرانی) یا انتشار کتاب و جزوه ای بخواهند حقی را (مثلا عده ای از علماء صالح و متقی را) به لطائف الحیل و منجمله تهمت و افتراء... از بین ببرند و از ناحیه این گونه تهمت ها و افتراها و حتی تحریفات... ضربات و خسارات زیادی به جامعه اسلامی وارد گردد مثل ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی و همچنین سوء ظن و... آیا اگر برای دفع این گناهان در جامعه اسلامی بخواهیم آثار آنان (سخنرانی یا جزوه...) را بررسی کنیم و موارد ضد و نقیض و خلاف حق و تحریفات آنان را برای روشن نمودن اذهان عده ای که طالب حق هستند (بدون اینکه وارد مسائل دیگری شویم و صرفا برای رفع تفرقه و روشن نمودن حق باشد) چه حکمی دارد؟

جواب: برای کسی که اهل تشخیص است و به نحوی بیان نمی کند که مفسده اش بیشتر از مصلحتش باشد اشکال ندارد بلکه در بعضی موارد لازم است.

سؤال 307 اگر در محیط کار اداری خلاف شرعی دیده شد و تذکر لازم یا امکان ندارد و یا مؤثر واقع نمی شود تکلیف چیست ؟

جواب: در تخلفات اداری باید به مقامات مربوطه گزارش شود و در خلاف شرعهای دیگر، شرائط امر بمعروف و نهی از منکر ملحوظ گردد و اطاعت در اموری که خلاف شرع است جائز نیست.

سؤال 308 در مواردی که دفاع از مملکت اسلامی ضروری تشخیص داده شد اگر زن انسان، تهدید کند که اگر شوهرش به جبهه برود دست به فساد خواهد زد در این صورت تکلیف شوهر چیست ؟

جواب: با فرض نیاز جبهه تهدید زوجه بی اثر است.

ناوبری کتاب