صفحه ۸۲

بجا می‎آورد آیا از حجة الاسلام حجة الاسلام: حجی است که در طول عمر، یک مرتبه بر شخص مستطیع واجب می‎شود. کفایت می‎کند؟

جواب: کفایت نمی کند.

سؤال 260 زنی مقداری زیورآلات از طلا و غیره دارد و مال دیگری ندارد و اگر آنها را بفروشد می‎تواند به زیارت خانه خدا مشرف شود آیا او مستطیع است یا اینکه زیورآلات مورد استثناء می‎باشد؟

جواب: زیورآلات به مقدار متعارف و مطابق شأن، موجب استطاعت نیست و اگر زائد بر آن به مقدار مخارج حج داشته باشد موجب استطاعت می‎باشد.

سؤال 261 زنی بدون شوهر مقداری پول به بچه خود یا دیگری قرض داده و آنها می‎توانند به اندازه مخارج سفر حج را به او بدهند آیا زن، مستطیع است و باید آن مقدار را بگیرد و به حج برود یا نه ؟

جواب: در صورت امکان وصول، مستطیع است و باید آن را بگیرد و به حج برود.

سؤال 262 آیا کسی که معاش او یا قسمتی از آن از وجوه شرعیه تأمین می‎گردد اگر با پس انداز از وجوه شرعیه بتواند به حج برود مستطیع است و حج او از حجة الاسلام کفایت می‎کند یا نه ؟ و همچنین کسانی که مازاد بر مؤونه را ندارند ولی می‎توانند با استخدام برای امور حج و حجاج مخارج حج را بدون این که در زندگی بعد از مراجعت دچار اختلالی بشوند تأمین نمایند مستطیعند یا نه ؟ لطفا جواب مرحمت بفرمایید.

جواب: استفاده از وجوه شرعیه در غیر مؤونه زندگی خالی از اشکال نیست ولی اگر کسی که مؤونه زندگیش یا قسمتی از آن از وجوه شرعیه تأمین می‎شود و همچنین کسانی که مازاد بر مؤونه برای مخارج حج را ندارند بتوانند با استخدام برای امور حج و حجاج حج بجا آورند نظیر روحانی کاروان یا دکتر یا آشپز و غیره، بدون اینکه کسر شأن آنان باشد یا از این جهت دچار اختلالی در زندگی بعد از مراجعت بشوند با قبول خدمات نامبرده قطعا مستطیع هستند و باید حج بجا آورند و حج آنان از حجة الاسلام کفایت می‎کند.

ناوبری کتاب