صفحه ۶۸

سؤال 210 یکی از بستگان، چندی پیش فوت نمود و اینجانب از طرف بازماندگان، مسئول مراسم آن مرحوم شدم و مبلغی جهت مخارج، تحویل من دادند ولی بعدا شنیدم شخص متوفی حساب و کتاب مشخص، نسبت به وجوهات شرعی نداشته حال، وظیفه من چیست ؟ بعضی می‎گویند باید خمس آن مبلغ را بدهم و اگر تمام آن را خرج کرده ام باید از مال خود بدهم ؟

جواب: اگر شما شک دارید که آن پولی که در اختیار شما قرار داده اند خمس داشته یا خیر بر شما چیزی واجب نیست و اگر یقین کنید که آن پول خمس داشته در درجه اول باید ورثه او خمس آن را بپردازند و اگر نپردازند شما هم ضامن هستید که باید بپردازید و بعد از پرداخت آن، حق مطالبه از ورثه او را دارید.

سؤال 211 کارخانه گچی در محلی به نام... ساخته شده و از معدن گچ استفاده می‎کنند یکی از چیزهایی که خمس در آن واجب است معدن گچ است و ما یقین داریم که صاحبان کارخانه خمس نمی دهند حالا اگر به عنوان خسارت و لرزش و انفجار، مردم این منطقه چیزی از آنان بگیرند خمس دارد یا نه ؟

جواب: اگر از درآمد معدن به شما می‎دهند و می‎دانید خمس آن را نداده اند خمس آن را بدهید.

سؤال 212 کارمندی که مثلا اول فروردین را برای خود، اول سال قرارداده چنانچه حقوق اسفند ماه او را با تأخیر در فروردین بدهند و یا پس از چند سال تأخیر، حقوق او را بدهند، حقوق دریافتی را جزء کدام سال، حساب نماید؟

جواب: جزء درآمد سال امکان وصول، محسوب می‎شود.

خمس ترقی قیمت

سؤال 213 کسی زمینی به او به ارث رسیده و از طریق قرض گرفتن و مقداری موجودی و شکلهای مختلف آن را ساخته است و نیازی به آن ندارد و در اجاره است و از محل درآمد اجاره ها بدهی خود را به تدریج می‎پردازد آیا بر این شخص چیزی هست ؟ آیا باید هر سال خانه را قیمت گذاری و خمس افزایش قیمت آن را بدهد یا در موقع فروش، مشمول خمس می‎شود؟

ناوبری کتاب