صفحه ۶۲

سؤال 185 اگر برای مسافرت (جهت امورات شغلی) با هواپیما از بلیط دیگران استفاده کنم آیا هواپیما مرکب غصبی تلقی می‎شود و در این صورت وضعیت نماز و روزه ام چه صورتی است ؟

جواب: در صورت استفاده غیرمجاز، حکم مرکب غصبی را دارد، که بنابر احتیاط واجب باید نماز را هم تمام و هم شکسته بخوانید و روزه هم بگیرید و قضای آن را هم بعد از ماه رمضان بگیرید.

سؤال 186 اگر دائم السفر پس از یک سفر غیرشغلی به محل شغل خود برگردد تا وقتی که به وطن خود مراجعت نکرده نمازش را شکسته بخواند یا تمام ؟ مثلا پاسدار است و محل خدمتش قم می‎باشد و جهت زیارت حضرت عبدالعظیم سفری رفته و به قم محل کار و شغل خود برگشته و چند روزی را در قم می‎ماند و سپس به اصفهان (وطن خود) سفر می‎کند تکلیف نماز این چند روزه اش چیست ؟

جواب: اگر برای ادامه شغل خود به محل شغل آمده باشد سفر غیرشغلی او پایان یافته است و اگر به عنوان عبور به محل شغل آمده باشد مادامی که به وطنش نرسیده حکم مسافر را دارد.

سؤال 187 دائم السفر که پس از اقامه ده روز باید در سفر اول نمازش را شکسته بخواند اگر سفر اول او یک مسیر طولانی باشد مثل اینکه از اصفهان به مشهد سفر کند پایان سفر اول او کجاست مشهد و یا اصفهان که مبدأ سفر او بوده ؟

جواب: در مفروض سؤال مادامی که به وطنش مراجعت نکرده است حکم مسافر دارد بلی اگر به قصد مقصدی حرکت کرده و پس از رسیدن به مقصد به قصد مقصد دیگر سفر کند سفر دوم محسوب می‎شود.

ناوبری کتاب