صفحه ۶۱

جواب: بلاد کبیره در حکم سفر با بلاد دیگر فرق ندارد مگر اینکه محله های آن از یکدیگر جدا باشد به نحوی که بر رفتن از یک محله به محله های دیگر صدق مسافرت کند.

سؤال 181 ملاک در تشخیص بلاد کبیره چیست و آیا اصفهان از بلاد کبیره می‎باشد؟

جواب: ملاک در کبیره بودن شهر آنست که در بزرگی، خارق العاده باشد و اصفهان و سائر شهرهای ایران غیر از تهران حکم بلاد کبیره ندارد و بلاد کبیره هم به نظر اینجانب در احکام سفر با غیر کبیره فرق ندارد مگر اینکه محله های آن از همدیگر جدا باشد به نحوی که بر رفتن از محله ای به محله دیگر صدق مسافرت کند.

سؤال 182 اگر انسان از شهر دیگر زن بگیرد وطن زن کجاست ؟ شهر خودش یا تابع شوهر است و اگر تابع شوهر است با چه شرائطی ؟

جواب: اگر تصمیم داشته باشد که به عنوان وطن وطن: یعنی شهر محل سکونت. در وطن اصلی زندگی نکند و در وطن شوهرش زندگی کند وطن اصلی از حکم وطن خارج می‎شود و وطن شوهرش برای او وطن محسوب می‎شود.

سؤال 183 در چه مکانهایی انسان مختار است بین قصر و اتمام نماز؟

جواب: در چهار مکان: 1 - مسجدالحرام 2 - مسجد النبی (ص) 3 - مسجد کوفه

4 - نزد قبر مطهر حضرت سیدالشهداء(ع) و تفصیل آن در رساله توضیح المسائل مذکور است.

سؤال 184 اینجانب به شغل زرگری اشتغال دارم و جهت امورات شغلی در هر هفته به طور معمول یک روز به مسافرت می‎روم و احیانا دو روز در هفته و یا در دو هفته، خواهشمندم تکلیف نماز و روزه های اینجانب را در مسافرت بیان فرمایید.

جواب: در فرض مسأله، نماز و روزه های شما درست است، ولی اگر ده روز یا بیشتر در یک جا بمانید، بعد از آن در سفر اول حکم مسافر را دارید.

ناوبری کتاب