صفحه ۶۰

سؤال 177 نسبت به حکم نماز و روزه کسانی مانند کارمندان، سربازان، دانشجویان و طلاب علوم دینیه که هر روز بیش از حد شرعی را طی می‎نمایند و هر یک از اینها برای اداء وظیفه شغلی خود در سفر می‎باشند کما اینکه بعضی از این شغلها مقدمه شغل دیگری است چه صورت دارد آیا می‎توان برای امثال دانشجویان و غیره احکام دائم السفر جاری نمود؟

جواب: حکم دائم السفر را دارند.

سؤال 178 آیا حضرتعالی تهران را بلد کبیره می‎دانید؟ آیا اگر مقلدین شما در هر هفته یک یا چند روز از خانه تا محل کارشان که رفت و برگشتش حدود 52 کیلومتر می‎شود می‎روند و ساعت نیم یا یک بعدازظهر بر می‎گردند، وظیفه شان درباره نماز و روزه چیست ؟

جواب: بلاد کبیره با غیرکبیره در احکام سفر به نظر اینجانب فرق ندارد مگر اینکه محله های آن از همدیگر فاصله داشته باشد به نحوی که بر رفتن از یک محله به محله دیگر، مسافرت صدق کند بنابراین شخص مذکور حکم مسافر ندارد.

سؤال 179 تابعیت زن نسبت به شوهر و فرزند نسبت به پدر در توطن و اعراض از وطن آیا غیراختیاری و قهری است یا مربوط به تصمیم خود زن و اولاد می‎باشد یعنی می‎توانند خودشان مستقلا و بدون تابعیت شوهر و پدر تصمیم توطن و یا اعراض بگیرند؟

جواب: زوجه به طور اطلاق در توطن تابعیت زوج را ندارد بلکه در صورتی که بنا داشته باشد با هم زندگی کنند محل زندگی زوج برای او هم وطن محسوب می‎شود و اگر از باب نشوز یا با توافق زوج نخواهد در وطن زوج زندگی کند هر جا را برای خودش وطن قرار دهد وطن او می‎باشد و اولاد مادامی که زندگی مستقل ندارند در وطن تابع سرپرست خود می‎باشند و در صورت زندگی مستقل از تابعیت خارج می‎شوند. (وطن یعنی شهر محل سکونت)

سؤال 180 در احکام نماز و روزه آیا به نظر حضرتعالی بلاد کبیره با غیر کبیره تفاوت می‎کنند یا نه و اگر تفاوت می‎کنند ملاک خارق العاده بودن کبیره چیست ؟

ناوبری کتاب