صفحه ۵۶

مسائل روزه

مبطلات روزه

سؤال 160 اگر زنی برای جلوگیری از عادت ماهانه در ماه رمضان قرص مصرف کند تا تمام ماه را روزه بگیرد اشکال شرعی برای خود و روزه ها دارد یا خیر؟

جواب: اگر ضرر نداشته باشد مصرف آن اشکال ندارد و اگر ضرر داشته باشد باید مصرف نکند ولی در صورت مصرف کردن آن مادامی که حائض حائض: زنی که خون حیض می‎بیند. نشده باید روزه بگیرد و روزه اش صحیح است.

سؤال 161 هر گاه شخصی در ماه رمضان در سفر روز محتلم شود و قبل از ظهر به وطن (شهر خود) یا محل اقامه برسد آیا می‎تواند قصد روزه کند یا نه ؟

جواب: محتلم محتلم: کسی که در خواب از او منی خارج می‎شود. شدن در روز نسبت به روزه آن روز از مبطلات روزه نیست.

سؤال 162 شخص روزه دار اگر در روزه ماه رمضان بدون قصد دخول و یا انزال منی با همسر خود ملاعبه نمود و اطمینان داشت که منی خارج نمی شود یا دخول صورت نمی گیرد ولی تصادفا یا منی خارج و یا دخول محقق شد آیا روزه او باطل است و کفاره دارد یا نه ؟

جواب: در مفروض سؤال کفاره واجب نیست ولی بنابر احتیاط قضا نماید.

سؤال 163 روزه غواصان با توجه به عدم اتصال آب با بدن و سر و صورت آنان چه حکمی دارد؟

جواب: اگر لباس غواصی به سر و صورت نچسبیده باشد روزه باطل نمی شود و اگر چسبیده باشد اشکال دارد.

سؤال 164 دختری اول بلوغش شده ولی در اثر عدم آگاهی و عدم اهمیت و

ناوبری کتاب