صفحه ۵۲

عدم امکان، استیجار نماید و اگر وصیت کرده باشد که پسر کوچکتر تبرعا انجام دهد در این فرض وصیت نافذ نیست و به عهده پسر بزرگتر است.

سؤال 144 اگر زن و شوهری به گمان اینکه دخول بدون انزال شخص را جنب نمی کند مدت هفت سال تقریبا پس از مراجعت از حمام و غسل جنابت، برای عمل مذکور غسل نکرده اند به خیال اینکه جنب نیستند و روزه گرفته اند و نماز یومیه را خوانده اند حالا متوجه شده اند، باید چکار کنند؟

جواب: نمازهایی که بین آن عمل و غسل جنابت خوانده اند باطل است و آنها را قطعا باید قضا کنند و اگر مقدار آن را ندانند می‎توانند به مقدار تخمین خودشان قضا نمایند و روزه های آنها ظاهرا صحیح است.

سؤال 145 اگر کسی در اول ماه رمضان غسل جنابت کند و در پانزدهم و بیست و پنجم رمضان نیز غسل جنابت کند و در آخر ماه رمضان یقین کند که یکی از آن سه غسلهای وی باطل بوده است وظیفه این شخص چیست ؟

جواب: در مفروض سؤال روزه های او قضاء ندارد و احتیاطا غسل کند و به مقداری که می‎داند در حال جنابت نماز خوانده است قضاء نماید.

سؤال 146 اینجانب پسر بزرگ متوفی هستم، پدرم در حدود هشت سال مریض بود و با همین مرض از دنیا رفت، وصیت هم نکرده اند ولی اینجانب یقین دارم اعمال واجبه خود را در مدت مریضی انجام نداده اند، و قابل تذکر است که مرض ایشان به حدی بود که خوب و بد را تشخیص نمی دادند، حتی گاهی نظافت را رعایت نمی کردند، آیا مسئولیت این را دارم که نماز و روزه های فوت شده ایشان را در این مدت مریضی اداء نمایم یا خیر؟

جواب: در فرض سؤال، قضای روزه های او بر شما واجب نیست و هر چه از نمازهای او در حال طبیعی فوت شده باشد باید شما قضای آن را انجام دهید و هر چه از اول وقت نماز تا آخر آن در غیر حال طبیعی بوده، قضای آن واجب نمی باشد؛ و اگر نتوانید مقدار واجب را مشخص کنید می‎توانید به مقدار معلوم اکتفا کنید.

سؤال 147 الف: قضاء نماز و روزه آیا واجب فوری است یا تا آخر عمر وقت آن باقی است ؟

ناوبری کتاب