صفحه ۴۵

مسائل نماز

وقت نماز

سؤال 112 اوقات نماز با اینکه پنجگانه است چرا شیعیان مراعات نمی کنند؟ (تعدادی از شیعیان ترکیه)

جواب: خواندن نمازها را در پنج وقت به نحوی که در رساله های عملیه بیان شده است ثواب آن زیادتر است ولی روایات کثیره از ابن عباس و غیر او وارد شده است که برای اینکه امت در مضیقه نباشند رسول خدا(ص) نماز ظهر و عصر و همچنین نماز مغرب و عشاء را پشت سر هم خواندند.

سؤال 113 کسانی که در قطبین (علی الفرض) ساکن می‎باشند تکلیف آنها نسبت به نمازهای یومیه و روزه ماه رمضان "با فرض اینکه آنجا شش ماه شب و شش ماه روز است" چیست ؟ و آیا سکونت در چنین مناطقی اختیارا جائز است یا نه ؟ مستدعی است علاوه بر بیان نظر مبارک، نظر مرحوم امام را هم در این مسأله بیان فرمایید، گویا بیان ایشان در تحریرالوسیله ظهور در این دارد که در تمام سال که در قطب، یک شبانه روز است پنج نماز (17 رکعت) بیشتر واجب نیست، روزه هم در ماه رمضان در آنجا ساقط است و این بعید به نظر می‎رسد.

جواب: ظاهر ادله همان است که جنابعالی از عبارت تحریرالوسیله استظهار کرده اید و بعدی هم ندارد کما اینکه دلیلی بر منع از سکونت در آن مناطق وجود ندارد اگر چه احتیاط در اینست که علاوه بر 17 رکعت نماز مذکور نسبت به نماز و روزه طبق مناطق معتدله نیز عمل نماید و این احتیاط حتی الامکان ترک نشود و احوط از آن اینست که قضای روزه ها را نیز در مناطق دیگر بگیرد کما اینکه در تحریرالوسیله نیز در اواخر مسأله 5 فرموده اند:

"و کذا من کان فی القطب وفات منه شهر رمضان علی اشکال."

ناوبری کتاب