صفحه ۴۰

سؤال 93 آیا جائز است برای شخص جنب گفتن "بسم الله الرحمن الرحیم" یا خیر؟ چون قاعدتا این آیه شریفه هم از چهار سوره ای محسوب می‎شود که سجده واجبه دارند؟

جواب: اگر به قصد سوره های سجده نگوید اشکال ندارد.

ناوبری کتاب