صفحه ۳۸

برای نماز فردا موجب اولویت می‎شود یا نه ؟. و آیا گذاشتن امثال کتاب، روزنامه، دستمال و لباس کافی است یا باید مهر و تسبیح مثلا باشد؟

جواب: ضابطه آن صدق گرفتن جا است و اختصاص به مهر و تسبیح و سجاده ندارد بلکه رحل هر قدر بزرگتر باشد گرفتن جا بهتر صدق می‎کند و گرفتن جا برای فردا موجب اولویت نمی باشد.

سؤال 85 اگر جهت ولیمه دادن عقد و یا ازدواج، در مسجد دعوت نمایند و مراسم عروسی در مسجد و حیاط آن برگزار شود چه صورتی دارد؟ اگر تکیه باشد چطور؟ ضمنا احتمال خنده قهقهه و یا شوخی ها و بازی ها در مراسم باشد یا نباشد؟

جواب: اگر با نماز و مراسم مسجد و تکیه مزاحمت نداشته باشد و کارهایی که مستلزم هتک احترام است انجام نگیرد اشکال ندارد و در غیر این فرض جائز نیست.

سؤال 86 بعضی اعضای هیئت امناء حسینیه ها از تشکیل کلاس سوادآموزی در آنها به این عذر که مادران با آوردن بچه های خود موجب نجس شدن حسینیه ها را فراهم می‎کنند از آن ممانعت می‎کنند آیا حق دارند شرعا؟

جواب: در مواقعی که مزاحمت با مراسم حسینیه ندارد حق ممانعت ندارند و اگر به حسب اتفاق، نجس شود تطهیر نمایند.

سؤال 87 شخص جنب و حائض داخل حرم امام زادگانی که قطعی است و اختلافی نیست جایز است برای زیارت برود؟

جواب: مانعی ندارد و اگر به منظور حفظ احترام، از صحن زیارت کنند بهتر است.

ناوبری کتاب