صفحه ۳۷

مسائل مسجد و اماکن مقدسه

سؤال 80 زدن عکسهایی از رجال و شهداء انقلاب در مسجد که گهگاهی موجب خرابی مسجد هم می‎شود و کلا وجود عکس در مسجد چه صورت دارد؟ (کمیته پاسخ به سؤالات سازمان تبلیغات اسلامی)

جواب: زدن عکسهای رجال و شهدای انقلاب به منظور تعظیم شعائر و تبلیغات انقلابی در مساجد اگر موجب تخریب و ضرر به مسجد نشود حرام نیست گرچه وجود آنها در موقع نماز مکروه است.

سؤال 81 به جهت تبلیغ اسلام در مسجد بندر امام خمینی برنامه سخنرانی برای هدایت کفاری که از طریق بنادر کشتیرانی به ایران می‎آیند برگزار می‎کنیم آیا از جهت ورود کافر به مسجد اشکالی دارد یا خیر؟

جواب: اشکال دارد و اگر در جنب مسجد جایی را بدون وقف به عنوان مسجد برای این گونه موارد تعیین نمایند حل اشکال می‎شود.

سؤال 82 آیا داخل شدن کفار در مسجد برای شنیدن مطالب اسلامی اشکال دارد یا نه ؟

جواب: اشکال دارد.

سؤال 83 رحل گذاشتن در مسجد و مانند آن آیا موجب حق اولویت برای صاحبان آن می‎شود یا نه ؟

جواب: اگر بعد از گرفتن جا و گذاشتن رحل، مراجعتش طول نکشد به نحوی که اگر کس دیگر در آنجا بنشیند عرفا غصب جای صدق بکند جائز نیست و در غیر این فرض، اولویت ثابت نیست اگر چه احوط اینست که تا شب، جای او را نگیرند.

سؤال 84 ضابطه رحل گذاشتن چیست ؟ مثلا اگر شب، چیزی را رحل گذاشت

ناوبری کتاب