صفحه ۳۴

فاصله بین دو حیض که ده روز است آیا مراد ده شبانه روز است و اگر این مراد باشد ملاک آیا شب روز اول است یا شب روز آخر و یا اصولا ده روز و نه شب کافی است ؟

جواب: بنابراین قول مطرح کردن شب اول و آخر وجهی ندارد بلکه از حین شروع تا پایان 72 ساعت، مقصود است و همچنین منظور از ده روز 240 ساعت از اول طهر و پاکی است.

سؤال 67 زنی آبستن مدت سی الی چهل روز متوالی خون می‎بیند، و طبق گفته پزشک معالج احتمال دارد خوف و وحشت دلیل این امر باشد. حال آیا این زن حائض است یا مستحاضه، و اگر هیچ کدام، وظیفه او در قبال تکالیف شرعی اش چیست ؟

جواب: به مقدار عادت خود حیض قرار داده، و بقیه حکم استحاضه را دارد؛ و اگر در حیض عادت نداشته باشد، به تفصیلی که در رساله توضیح المسائل بیان شده است عمل نماید.

سؤال 68 نظر بعضی از مراجع اینست که اگر زن حامله یک لحظه هم خون دید آن را حیض قرار دهد تا خلافش معلوم گردد نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: در این مسأله زن حامله با غیر حامله فرق ندارد پس اگر یک لحظه خون ببیند و خون قطع شود معلوم است که حیض نیست و اگر قطع نشده باشد و نداند که سه روز ادامه خواهد داشت یا خیر، همان تفصیلی که در رساله توضیح المسائل ذکر شده درباره او جاری است.

سؤال 69 استفاده از قرص و آمپول ضد قاعدگی برای خانمها در ایام حج و یا ماه رمضان با فرض ضرر نداشتن جایز است یا نه ؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال 70 زن مستحاضه کثیره و متوسطه هنگام غسل کردن آیا لازم است قصد نوع استحاضه که از کدام قسم است را بنماید یا نه ؟

جواب: لازم نیست.

سؤال 71 آیا زنان پس از رسیدن به سن یائسگی ممکن است شرعا خون استحاضه ببینند یا نه ؟

ناوبری کتاب