صفحه ۳۳

سؤال 62 بیرون آمدن منی از زن صحیح است یا نه ؟ و چه حکمی دارد و شرائط آن چیست و چه نشانی دارد؟ چون که مطابق علم طب و گفته چند عالم دینی این صحیح نیست ؟

جواب: امکان دارد ولی نادر است و در صورتی که رطوبتی با شهوت مخصوص به حال انزال از او خارج شود بنابر احتیاط هم غسل کند و هم وضو بگیرد.

سؤال 63 الف: آیا زن هم مانند مرد محتلم می‎شود؟

ب: و یا اگر منی به شکل خون از او خارج شد آیا حکم منی را دارد؟

جواب: الف - بعضی از زنها محتلم می‎شوند ولی زنها کمتر از مردها محتلم می‎شوند.

ب - اگر منی بودن آن احراز شود حکم منی را دارد لکن احراز آن مستبعد است.

سؤال 64 زن و شوهری که می‎دانند برای نماز صبح به غسل کردن نمی رسند و یا مانعی وجود دارد و یا بوجود می‎آید و یا اصلا آب و یا آب گرم قبلا نمی توانند برای غسل پیدا کنند آیا شب، می‎توانند نزدیکی کنند یا نه ؟ و در همین فرض، اگر بعد از اذان صبح و دخول وقت نماز باشد چطور؟

جواب: در هر صورت اگر امکان تیمم باشد اشکال ندارد.

سؤال 65 آیا زن، پس از نزدیکی شوهر با او باید مدتی قبل از غسل صبر کند تا منی شوهر از او خارج شود یا نه و اگر فورا غسل کرد و آبی یا رطوبتی مشکوک، خارج شد تکلیفش چیست ؟

جواب: خروج منی مرد از زن، موجب غسل نمی باشد بنابراین صبر کردن لازم نیست و اگر قبل از غسل یا بعد از غسل رطوبتی خارج شود در صورتی که بداند منی است باید آن را نجس بداند و اگر مشکوک باشد محکوم به طهارت است.

غسل حیض، استحاضه و نفاس

سؤال 66 در حداقل حیض که سه شبانه روز یعنی 72 ساعت را معتبر می‎دانید آیا شب روز اول ملاک است یا شب روز سوم و در حداکثر حیض و نفاس و نیز مدت زمان

ناوبری کتاب