صفحه ۳۰

سؤال 48 استعمال کردن گردن بندهایی که مزین به نام الله یا اسامی شریفه پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و یا آرم جمهوری اسلامی است برای زنها با توجه به حالات جنابت، حیض و نفاس و بی وضو بودن آنان، جایز است یا نه ؟ و آیا آرم، حکم کلمه الله را دارد؟

جواب: اگر بدون وضو تماس نگیرند و کاری که مستلزم هتک حرمت است انجام ندهند اشکال ندارد و آرم جمهوری اسلامی حکم کلمه الله را دارد.

سؤال 49 در فرض بطلان وضو و غسل به آبی که بر خلاف دستور سازمان آب دولت اسلامی منشعب شده اگر جاهل به حکم یا موضوع یا هر دو باشد و مدتی چنین عمل می‎نموده است تکلیف نمازها و غسل و وضویش چیست ؟

جواب: اگر متوجه غصبیت نبوده وضو و غسل باطل نیست.

سؤال 50 افرادی روی بدن خود اسم جلاله یا کلماتی از قرآن را، حک کرده اند به شکلی که مثل جزء بدن حساب می‎شود آیا ازاله آنها از بدن، واجب است هر چند حرجی و مشکل باشد؟ و آیا باید دائما و فورا با طهارت از حدث اصغر و اکبر بشوند یا نه ؟ و آیا مس آنها در مورد چنین شخصی صادق می‎باشد و بدون طهارت، جایز است یا نه ؟

جواب: بنابر احتیاط واجب در صورت امکان باید ازاله نمایند و در صورت عدم امکان اختیارا بدون طهارت باقی نمانند.

سؤال 51 الف - آیا توقف و ماندن زن مستحاضه متوسطه و کثیره در مسجدالحرام و مسجد النبی برای عبادت و غیره بدون غسل استحاضه جایز است یا نه ؟

ب - و در صورتی که برای نماز واجب خود غسل کرده باشد آیا با همان غسل می‎تواند طواف و نماز آن را انجام دهد یا نه ؟ و بر فرض لزوم غسل مستقل برای طواف آیا برای نماز آن نیز باید مستقلا غسل نماید یا همان غسل طواف کفایت می‎کند؟

ج - و در هر صورت اگر وقت برای طواف واجب وسعت داشته باشد آیا می‎تواند در حال استحاضه قلیله یا کثیره و متوسطه با انجام وضو و غسل و سایر کارهای زن مستحاضه طواف واجب را بجا آورد یا باید صبر کند تا پاک شود؟

ناوبری کتاب