صفحه ۲۷۹

جواب: احتیاطا با مصالحه رضایت همدیگر تحصیل شود واگر از مصالحه امتناع ورزند قاضی شرع طبق صلاحدید خود، دیه آن را تعیین نماید.

سؤال 975 سر وصورت که در تغییر رنگ دیه خاصی دارد آیا به پیشانی و ابروها، صورت صدق می‎کند یا نه و حدود صورت را از لحاظ دیه معین فرمایید. (دادگستری آذربایجان غربی)

جواب: پیشانی و ابروها جزء صورت است و از گردن به بالا جزء سر و صورت محسوب می‎شود و شمول سر و وجه به گردن مشکل است.

سؤال 976 آیا از زیر چانه تا ترقوه از قسمت سر و صورت محسوب می‎شود یا از بدن ؟ (دادگاه کیفری یک تبریز)

جواب: در مابه التفاوت احوط تصالح است.

سؤال 977 تراشیدن موی سر و صورت دیگری با تیغ، دیه دارد یا خیر؟ و فرقی بین زن و مرد می‎باشد یا نه ؟

جواب: اگر تمام موی سر با تمام ریش مردی را به هر وسیله ای زائل کنند که دیگر نروید، به قدر دیه قتل یک مرد دیه دارد و اگر بروید در موی سر، ارش است و در ریش، به مقدار یک سوم دیه قتل یک مرد دیه دارد، و اگر تمام موی سر زنی را به هر وسیله ای زائل کنند که دیگر نروید به قدر دیه قتل یک زن دیه دارد و اگر بروید به قدر مهرالمثل او دیه دارد.

سؤال 978 جراحاتی که در اثر ضربه به باطن بدن انسان وارد می‎شود مثل کلیه یا پاره شدن روده که در نتیجه، دکتر معالج مجبور می‎شود برای معالجه شکم او را بشکافد آیا غیر از دیه عضو باطن برای شکافتن شکم هم که متهم باعث گردیده دیه لازم است یا خیر؟ (دادگاه کیفری یک تیریز)

جواب: غیر از دیه همان عضو به عهده ضارب نمی باشد.

جرح و شکستگی صغیر

سؤال 979 در مواردی که فرزند صغیری به وسیله تصادف و غیره مجروح می‎شود، ولی او (پدر) جهت رسیدگی به موضوع، به دادسرا احضار می‎گردد و پس از

ناوبری کتاب