صفحه ۲۷۷

اکثر دکترها عرض و طول و عمق آنها را نمی نویسند و ظاهرا نمی توانند به طور دقیق مشخص کنند که زخم از کدام نوع است مثلا به پوست نازک استخوان رسیده است یا نه و از طرف دیگر طرفین هم مصالحه نمی کنند در این نوع موارد تکلیف چیست ؟ آیا قدر متیقن و حداقل را باید گرفت ؟

جواب: در مفروض سؤال به قدر متیقن اکتفاء و حداقل ثابت می‎شود.

سؤال 964 در اثر ایراد ضربه پای شخصی شکسته و به جهت معالجه توسط اطباء مبالغی خرج می‎کند مثلا هزار تومان خرج کرده است و دیه متعلقه مثلا چهل هزار تومان می‎شود آیا اضافه مخارج به گردن متهم و لو ضمانا می‎آید یا نه ؟ (دادگاه کیفری یک تبریز)

جواب: غیر از دیه شکستن، چیزی به عهده ضارب نیست.

سؤال 965 پای شخصی شکسته و 1% معیوب شده و پای شخصی دیگر شکسته و 95% معیوب گردیده آیا به نظر حضرت عالی دیه هر دو یکی است و در صورت یکی بودن آیا عقلایی است. (دادگاه کیفری یک تبریز)

جواب: در هر موردی که دیه مقدره دارد همان دیه ثابت است و اگر چند شکستگی در یک استخوان ایجاد شده باشند احوط تصالح است.

سؤال 966 در کورد ضرب و جرح عمدی که استیفاء قصاص ممکن نباشد علاوه بر پرداخت دیه، ضارب و جانی را به عنوان تعزیر می‎توان عقوبت کرد یا خیر؟

جواب: اگر اظهار ندامت نکند تعزیر می‎شود و اگر اظهار ندامت کند احتیاط در ترک تعزیر است.

سؤال 967 اگر کسی با ایراد یک ضربه به دیگری چند حراحت و یا چند شکستگی در یک استخوان و یا شکستگی چند استخوان ایجاد نموده باشد آیا یک دیه لازم است پرداخت نماید یا به جهت هر جراحت و شکستگی یک دیه مستقل پرداخت کند؟ (دادگاه کیفری یک تبریز)

جواب: اگر در اعضاء متعدده باشد هر کدام دیه مستقل دارد و اگر در یک عضو باشد احوط تصالح است.

ناوبری کتاب