صفحه ۲۷۵

متوقف بر اسقاط جنین باشد به نحوی که بقاء آن مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل باشد مانعی ندارد و نسبت به دیه آن با پدر جنین مصالحه شود.

سؤال 958 بنده که 27 سال دارم و دارای چهار فرزند می‎باشم به دلیل اعصاب ضعیف و سختی امرار معاش پنجمین فرزندمان را که نطفه ای یک ماهه در شکمم بود سقط نمودیم آیا کار ما گناه کبیره بوده است ؟ و دیه جنین یک ماهه به پول روز چقدر است ؟ و با توجه به تعداد فرزندانمان این دیه چطور تقسیم می‎شود؟ و اگر برای ما مقدور نبود این مقدار دیه را فراهم کنیم چه باید بکنیم ؟

جواب: گناه بزرگی را مرتکب شده اید و باید هر چه سریع تر توبه کنید و دیه جنین در فرض سؤال بیست دینار یعنی 15 مثقال 24 نخودی طلای سکه دار است که 150 (یک پنجاهم) دیه قتل می‎باشد و اگر مباشر سقط، مادر یا پزشک باشد دیه آن به پدر جنین می‎رسد که اگر حلال کند، مباشر سقط بری الذمه می‎شود.

دیه سقط جنین زنا

سؤال 959 زنی که از زنا حامله شده جنین خود را که هشت ماهه بوده سقط کرده آیا مانند سقط جنین از حلال، باید دیه بدهد یا نه و اگر از پرداخت دیه معاف باشد حاکم شرع می‎تواند او را تعزیر نماید یا خیر؟ (دادگستری شیراز)

جواب: در صورت ثبوت اسقاط عمدی اگر بچه کشته شود علاوه بر کفاره جمع، دیه جنین، حکم ترکه "من لا وارث له " را دارد که وارث آن امام علیه السلام است و در زمان غیبت باید قاتل، آن را به فقیه جامع الشرائط بپردازد و نسبت به مقدار دیه محل تأمل است هر چند در فرض سؤال جواز اکتفاء به دیه کافر ذمی بعید نیست.

سؤال 960 جنین که از نطفه زانی و زانیه متکون گردیده و در هشت ماهگی توسط مادرش (زانیه) سقط می‎شود آیا دیه دارد یا خیر؟ و در صورت داشتن دیه مقدارش به اندازه دیه مسلمان است یا کمتر؟

جواب: دیه دارد ولی مقدار دیه او محل تامل است هر چند در فرض سؤال جواز اکتفاء به دیه کافر ذمی بعید نیست.

ناوبری کتاب