صفحه ۲۷۴

شبه قتل

سؤال 955 اگر نوزادی در بدو تولد برای بقاء زندگی احتیاج به عمل جراحی داشته باشد و به اظهار پزشک متخصص اگر عمل نشود می‎میرد ولی اگر عمل بشود چند سالی را با حالت فلج و یک سری درد و رنج زنده می‎ماند حال چنانچه ولی طفل طبق نظر پزشک مایل به عمل نباشد و طفل بمیرد آیا قتل نفس محسوب می‎شود یا خیر و به عهده کیست ؟

جواب: در فرض مسأله، قتل محسوب نمی شود ولی اگر پزشک متخصص، صلاح طفل را در معالجه و مداوای او تشخیص بدهد باید ولی طفل، اقدام به معالجه او نماید.

دیه سقط جنین حلال

سؤال 956 دیه سقط جنین که با رضایت کامل پدر و مادر جنین به مباشرت دکتر، توسط عمل جراحی با تزریق آمپول توسط ثالثی انجام می‎شود به عهده دکتر است و یا ثالث، چون مباشر است ؟ یا پدر و مادر جنین چون سبب هستند یا هر سه و اگر با مصرف نمودن داروی دکتر توسط مادر انجام شد به عهده دکتر است یا مادر؟

جواب: دیه به عهده مباشر است مگر اینکه مباشر نداند که آمپول، جهت سقط جنین است که در این فرض به عهده دستور دهنده است و اگر مباشر بداند و به دستور وارث اقدام به اسقاط جنین کند بنابر احتیاط در دیه آن باید مصالحه شود.

سؤال 957 مواردی که به تشخیص دکتر حاذق و موثق ادامه حمل برای مادر، ضرر معتنا به یا خطر جانی دارد آیا سقط جنین مطلقا جایز یا مطلقا حرام است و یا تفصیل بین سقط قبل از دمیده شدن روح در آن و بعد از آن داده می‎شود؟ و به هر حال حکم دیه آن چیست ؟

جواب: در صورت دمیده شدن روح جایز نیست و در صورت عدم دمیده شدن روح اگر بقاء حمل، خطر جانی بر مادرش داشته باشد یا اینکه معالجه ضروری،

ناوبری کتاب