صفحه ۲۷۱

سؤال 942 در یک نزاع دسته جمعی اگر یک یا چند نفر در اثر ضربات همگی کشته شوند تکلیف چیست ؟

جواب: در فرض مسأله حکم شرکت در قتل، جاری می‎باشد که تفصیل آن در رساله توضیح المسائل اینجانب مذکور است.

سؤال 943 زن شوهرداری به مردی پول می‎دهد که شوهرش را بکشد و مقدمات قتل را آماده می‎کند طبق نقشه قبلی در ساعت معین همراه شوهرش مثلا از منزل حرکت می‎کند در بین راه فردی که با زن این فرد نقشه آماده کرده بودند می‎رسد و همسر این زن را می‎کشد. آیا این زن قابل مجازات است و اگر هست مجازاتش چیست و به عنوان معاون قتل یا سبب آن مجازات می‎شود؟ بیان فرمایید. (دادگستری کیفری یک رشت)

جواب: در مفروض سؤال، زوجه طبق صلاحدید قاضی شرع تعزیر می‎شود و اگر زوجه عین و جاسوس باشد برای نشان دادن همسر خود مسأله 33 قصاص تحریرالوسیله درباره او جاری است در ذیل آن مسأله چنین گفته شده: کسی که برای انجام قتلی، دیده بانی نمود چشم او با میله داغ درآورده می‎شود..

سؤال 944 در مورد امساک و نگاه داشتن شخصی که دیگری او را می‎کشد و حکمش حبس ابد است آیا اگر با تهدید و خشونت کسی ملزم به ایستادن و عدم فرار شد بدون اینکه او را بگیرند امساک و نگاه داشتن صدق می‎کند و حکمش حبس ابد است یا نه ؟

جواب: تهدید کننده حکم ممسک را ندارد بلکه طبق نظر حاکم شرع، تعزیر دارد.

قتل و جرح خطایی

سؤال 945 اگر متهمی در حال تعقیب و دستگیری و یا در حال بازرسی منزل خود فرار کرد و مامورین مربوط بر طبق مقررات لازم الاجراء به سوی او تیراندازی نموده ولی قصد کشتن نداشتند و تصادفا تیری به او اصابت نمود و کشته شد دیه او به عهده چه کسی است ؟ قاتل، آمر یا بیت المال ؟

ناوبری کتاب