صفحه ۲۷

سؤال 39 کیف، کفش و البسه ای که از پوست مار تهیه شده هنگام خیس شدن نجس است یا خیر؟

جواب: نجس نیست لکن احتیاط واجب آنست که همراه نمازگذار نباشد.

خون

سؤال 40 لباسی که با خون بواسیر آلوده می‎گردد چقدر تعمیم دارد آیا هر چند قطعه لباس که بر روی هم بپوشد و همه آنها در یک محل ملوث شوند معفو است ؟

جواب: هر مقدار از لباسها که عوض کردن و تطهیر آن مشقت داشته باشد معفو است.

سؤال 41 باطن دهان اگر به وسیله خون و مانند آن نجس شد می‎گویند زوال عین نجاست در پاک شدن آن کفایت می‎کند حال اگر دندان مصنوعی در دهان باشد و نجس شد آیا زوال عین آن در تطهیر کافی است یا باید خارج نمود و تطهیر کرد؟

جواب: اگر دندان مصنوعی نجس شود بنابر احتیاط واجب باید یا در بیرون یا در داخل دهان به واسطه شستشو تطهیر شود.

سگ

سؤال 42 چیزی را که سگ بلیسد و غیر ظرف باشد، مثل تخته سنگ و نیز پشت ظرف، آیا حکم ولوغ ولوغ: رطوبت یا مایعی است که در اثر لیسیدن سگ یا آب خوردنش از ظرف آبی به آن می‎رسد. سگ را دارد؟

جواب: حکم آن را ندارد.

کافر

سؤال 43 خانه های افراد غیرمسلمان که خود آنها خانه هایشان را ساخته اند، اگر شخص مسلمان خانه را بخرد، آیا آن خانه پاک است و می‎شود در آن، اعمال واجبات روزانه اسلامی را انجام داد یا خیر؟

ناوبری کتاب