صفحه ۲۵۷

مسائل گناهانی که حد ندارند

تعزیر مفتری

سؤال 890 آیا بدون احراز شرعی در یک محکمه صالحه می‎توان کسی را به ارتداد یا انحراف و فسق و نظائر این اتهامات متهم نمود و اگر جائز نباشد آیا شخص مفتری از عدالت خارج می‎شود و شرعا استحقاق تعزیر شرعی را دارد یا نه ؟

جواب: در مورد ارتداد، احراز لازم است و در مورد فسق، علاوه بر احراز باید مجوز افشاء هم وجود داشته باشد و در صورت ادعای علم، مرافعه شرعیه لازم است.

سؤال 891 اگر کسی متهم به قتل باشد و اولیاء دم با تکیه به قرائنی، مدعی علم به قاتل بودن وی باشند اما پس از تحقیق قضایی و محاکمه متهم برای دادگاه قرائن مذکور کافی برای علم یا حصول ظن نباشد که در اثر نبود حجت شرعی، دادگاه به برائت متهم حکم صادر می‎کند و متهم به عنوان افتراء از اولیاء دم شکایت می‎کند. آیا شرعا اولیاء دم را می‎توان به عنوان مفتری تعزیر تعزیر کرد یا نه و این سؤال جز زنا و لواط در جرائم دیگر نیز مطرح است زیرا در زنا و لواط اگر به موازین شرعی نتواند ثابت کند محکوم به حد قذف خواهد شد. (یکی از دادگاههای کیفری)

جواب: اگر قاضی شرع علم به افتراء مدعی نداشته باشد در فرض سؤال حق تعزیر ندارد.

تعزیر برای استمناء

سؤال 892 آیا جایز است زن به منظور تلذذ جنسی و اطفاء شهوت به وسیله دست خود یا چیز دیگر با فرج خود کاری نظیر استمناء را انجام دهد چه منی خارج شود یا نه ؟

ناوبری کتاب