صفحه ۲۵۵

حد ارتداد

سؤال 885 برخورد با ارتداد آیا تکلیف شخصی مثل نماز و روزه است یا یک تکلیف حکومتی ؟ اگر یک تکلیف شخصی باشد هر کسی می‎تواند به هر دلیلی، دیگری را مرتد بداند و بگوید یقین پیدا کردم یا چند نفر اهل خبره گفتند فلان شخص مرتد شده و طبعا می‎توان او را کشت ولی اگر یک حکم حکومتی باشد باید از مسیر حکومت شرعی و قانونی با ضوابط مقرره شرعی، حاکم شرع صالح حکم به ارتداد کسی بنماید، کدام یک می‎باشد؟

جواب: برای هر کس ارتداد کسی ثابت شود باید احکام ارتداد را غیر از قتل از قبیل نجس دانستن او و جدایی همسر، جاری نماید ولی قتل او متوقف به حکم حاکم شرع جامع الشرائط است، بلی در خصوص سب النبی (ص) و ائمه (ع) نعوذ بالله بر شنونده در صورت عدم خوف و نداشتن مفسده، قتل سب کننده واجب است.

سؤال 886 اگر کاری به اعتقاد مرتکب آن از روی تقلید یا اجتهاد، جایز بوده و به اعتقاد حاکم شرع حرام، آیا حد جاری می‎شود یا نه ؟

جواب: در فرض مسأله حد، جاری نمی شود.

سؤال 887 افرادی که قائل هستند در آخرت (روز قیامت) جزاء و سزاء، روحانی است نه جسمانی چه حکمی دارند؟

جواب: اصل اعتقاد به معاد از ضروریات دین اسلام است و ظاهر آیات قرآن و روایات هم معاد جسمانی و روحانی تواءم با هم است. آن چه که موجب ارتداد می‎شود انکار اصل معاد است آن هم از روی علم و عناد و جحد، نه نفی بعضی از کیفیات و چگونگی آن.

سؤال 888 تکلیف شوهری که همسرش تغییر دین داده و از اسلام خارج شده است چیست ؟ و آیا شوهر می‎تواند از ملاقات چنین زنی با فرزندانش ممانعت به عمل آورد؟

جواب: در فرض مسأله اگر تا پایان عده توبه نکند کشف می‎شود که از اول زمان

ناوبری کتاب