صفحه ۲۴۸

شده باشد نافذ است و خطای او به عهده بیت المال است و حکم آمر به قتل عمد را ندارد.

هزینه دادرسی

سؤال 863 گرفتن هزینه داوری از محکوم علیه مشروعیت دارد یا خیر؟

جواب: مشروعیت ندارد.

سؤال 864 در مواردی که محکوم له برای گرفتن حق خود ناچار به پرداخت هزینه دادرسی و تحمل خسارات با فرض اینکه محکوم علیه با علم و عمد از اداء حق ممانعت می‎کند از باب قاعده لاضرر و یا تسبیب در ضمان و یا دلائل دیگر می‎توان خسارات مذکور را از محکوم علیه مطالبه کرد یا خیر؟ (دادگستری شهرستان قم)

جواب: در فرض مسأله که محکوم علیه از روی علم و عمد از اداء حق، امتناع می‎کند صدق اضرار بعید نیست و در عین حال احتیاط در تصالح است.

سؤال 865 دو نفر زمینهای زرخرید مرا در حکومت ظاهر شاه افغانی با دادن پول به دستگاه حکومتی به اسم خود تنظیم سند نموده بودند و اینجانب در محکمه عالی حاضر شده سند مذکور را ابطال نمودم و در ضمن پول زیاد در این مورد خرج کردم آیا پول مصرف شده را حق مطالبه دارم یا خیر؟

جواب: حق مطالبه پول مصرف شده را ندارید فقط اجاره ملک را می‎توانید مطالبه کنید.

هدیه به قاضی

سؤال 866 بعد از تمام مرافعه، قاضی می‎تواند هدیه یکی از اصحاب دعوی را قبول کند یا خیر؟

جواب: عدم قبول هدایا موافق احتیاط است.

ناوبری کتاب