صفحه ۲۳۸

مسائل قضاوت

شرائط قاضی

سؤال 822 قاضی در قضاوت باید به فتوای مرجع تقلید محکوم علیه عمل کند یا مرجع خودش و یا اگر مجتهد می‎باشد به فتوای خودش ؟

جواب: قاضی جامع الشرائط فتوا طبق نظر خود حکم می‎کند و قاضی منصوب از طرف مجتهد جامع الشرائط تابع نصب است و غیر این دو طائفه حق حکم کردن ندارند و بر فرض حکم کردن، حکم آنها نافذ نیست.

سؤال 823 اگر قاضی محکمه ای در بین مردم و یا بین مترافعین به عدالت شناخته شده نیست و یا او را فاسق بدانند در چنین موردی حکمش نافذ است شرعا؟

جواب: در قاضی شرع، عدالت شرط است و اگر مترافعین مترافعین: طرفین دعوا در یک قضیه. او را عادل ندانند باید به قاضی شرعی که عادل می‎دانند مراجعه نمایند.

سؤال 824 آیا جهت احقاق حق، مراجعه به دادگاههای اینجا خلاف شرع است یا نه ؟ (تعدادی از شیعیان ترکیه)

جواب: اگر گرفتن حق، موقوف به مراجعه به آنها باشد مانع ندارد.

طرح دعاوی

سؤال 825 اگر کسی علیه کسی دیگر شکایت کند و مدتی کم یا زیاد، وقت مدعی علیه را گرفته و او را از شغل و کارش بازدارد و در نهایت امر، معلوم شود که ادعا بی مورد و بدون دلیل بوده، آیا مدعی علیه در این صورت می‎تواند ضررهای مالی خود را از وی مطالبه کند یا نه ؟

ناوبری کتاب