صفحه ۲۳۶

مسائل تحقیق و تجسس

سؤال 817 تحقیق از مسائل شخصی و خانوادگی و یا مفاسد اخلاقی افراد چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست و اشاعه فحشاء نیز حرام است.

سؤال 818 مسئولین ژاندارمری و غیره گاهی مامور می‎شوند که در خصوص لواط، که بعض افراد به آن متهم هستند تحقیق کنند آیا این عمل جایز است یا نه ؟

جواب: تجسس در مورد سؤال جایز نیست.

سؤال 819 در مورد اتهام زنا و لواط رویه بر این بوده که بازپرس، شخصی را که در مظان تجاوز است برای کشف جرم به پزشک معرفی می‎نماید با توجه به اینکه متهم انکار کند و شاهدی هم در بین نباشد آیا این گونه تحقیقات در امور فوق جایز است یا خیر؟

جواب: جایز نیست.

سؤال 820 در گزینش افراد برای کارهای اجتماعی و دولتی اگر سابقه اخلاقی داشته باشند و فعلا به کلی تغییر مسیر داده اند آیا پیگیری از سوابق آنان لازم و یا صحیح است یا نه ؟

جواب: مفید بودن و مضر نبودن وجود هر کس محرز باشد پذیرش او مانع ندارد و اگر واقعا از گذشته تائب باشد و به کلی تغییر مسیر داده در گزینش تحقیق نسبت به گذشته وی بی مورد است و باید آبرو و حیثیت افراد کاملا حفظ شود.

سؤال 821 بازداشت متهم در مراحل مقدماتی و تحقیقاتی که از آن، به قرار بازداشت موقت تعبیر می‎شود به مجرد گزارش یا ظن بر مجرمیت و ظن به فرار متهم و امحاء آثار جرم احتمالی، جایز است یا خیر؟

ناوبری کتاب