صفحه ۲۳۳

مسائل لقطه

سؤال 806 اگر انسان چیزی را، در راه پیدا کرد با چه شرائطی و تا چه مقدار که باشد باید به دنبال صاحبش تحقیق نماید؟

جواب: چیزی که انسان پیدا کرده و صاحب آن معلوم نیست اگر ارزش آن کمتر از یک درهم باشد جستجو لازم نیست و یابنده آن می‎تواند خودش مصرف کند و به مستحق دادن آن هم واجب نیست و درهم تقریبا 2 گرم و نیم نقره سکه دار است که باید به قیمت روز حساب شود.

سؤال 807 در لقطه (مال پیدا شده) اگر قبل از پایان یافتن اعلان سال از یافتن صاحب مال مایوس شود آیا باز اعلان تا یک سال لازم لازم است یا ساقط می‎شود؟

جواب: اگر به کلی مایوس شده باشد اعلان و تعریف ساقط می‎شود و می‎تواند آن را صدقه بدهد ولی تملک آن در این فرض اشکال دارد.

سؤال 808 در لقطه آیا عدد، جزء علامت است (مثلا صد تومان) یا خیر؟

جواب: موارد و جاها مختلف است.

سؤال 809 اگر مالی در حد نصاب یا بیشتر پیدا شود و می‎دانیم که این مال از فرد دیگری به سرقت رفته، آیا باید به شخص گم کرده برگردانده شود یا به صاحب اصلی مال ؟

جواب: در صورت امکان به صاحب اصلی بازگردانده شود و در صورت عدم امکان، به حاکم شرع جامع الشرائط داده شود.

سؤال 810 در صورتی که صاحب اصلی را نمی شناسد وظیفه او چیست ؟

جواب: به حاکم شرع جامع الشرائط رسانده شود و یا با اجازه او صدقه داده شود.

سؤال 811 اگر از اموال عمومی که تحت تصرف ظلمه است چیزی در حد نصاب یا بیشتر پیدا شود وظیفه یابنده چیست ؟

جواب: به حاکم شرع جامع الشرائط رسانده شود.

ناوبری کتاب