صفحه ۲۲۸

مسائل احیاء موات

مشترکات

سؤال 792 در طول رودخانه ای دو ده واقع شده از قدیم الایام آب رودخانه مورد استفاده ده پایین بوده و ده بالا از آب قنات مشروب می‎گردیده و در حال حاضر اهل ده بالایی می‎خواهند آب رودخانه را بسته و مورد استفاده قرار دهند. آیا شرعا این حق را دارند؟

جواب: اگر اهالی روستای پایین با احداث نهر و غیره آن آب را حیازت کرده باشند اهالی روستای بالا حق تملک آن را ندارند و الاهر کس جلوتر حیازت حیازت: تملک اموال بدون صاحب مثل انفال. کند متعلق به او می‎باشد.

سؤال 793 برای هر ده محدوده معینی به عنوان مرتع معین شده در صورتی که مقداری از آب و گیاه آن محدوده زائد بر ما یحتاج اهل ده باشد آیا می‎توانند منافع مقدار زائد را به عنوان اجاره یا صلح به دیگران واگذار نمایند یا خیر و در صورتی که این حق را داشته باشند وجه دریافتی در چه اموری باید مصرف گردد؟

جواب: اگر موات موات بالاصالة : زمینی است که هیچ سابقه آبادی ندارد. بالاصاله باشد زائد بر مورد نیاز عموم خارج از حریم است و اهالی نمی توانند در برابر آن به هیچ عنوان پول بگیرند.

سؤال 794 در اطراف دهات کوهپایه تپه و کوههایی وجود دارد که از قدیم مشهور به محدوده همان محل می‎باشد و اهالی روستاهای مستضعف مانند روستای ما که قادر به عمران و آبادی آنها نیستند تا به حال آنها را اجاره می‎دادند و در عمران و آبادی محل، مصرف می‎کردند متاسفانه در حال حاضر شخصی از همین روستا همه

ناوبری کتاب