صفحه ۲۲۶

سؤال 783 اخیرا در روزنامه کیهان خواندم که ایران خرچنگ به ترکیه و برخی دیگر از کشورهای خارجی صادر می‎کند آیا این خرچنگ های صادراتی جمهوری اسلامی ایران حلال هستند و می‎توان مصرف کرد یا نه ؟

جواب: خرچنگ حرام است ولی اگر از غیر مسلمان، در برابر رفع ید از آن پولی گرفته شود اشکال ندارد.

سؤال 784 غذای نجس را می‎توان به بچه نابالغ داد تا بخورد یا نه ؟

جواب: در صورتی که ضرر داشته باشد حرام است بلکه اگر هم ضرر نداشته باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند ولی خوراندن غذاهایی که خود طفل، نجس کرده به او مانعی ندارد و اگر خود طفل غذای نجس را بخورد یا با دست نجس، غذا را نجس کند و بخورد لازم نیست از او جلوگیری کنند.

سؤال 785 در برخی از شربت ها که مصرف پزشکی دارند الکل وجود دارد آیا می‎توان از این شربت ها استفاده نمود؟

جواب: هر کس بداند شربتی مشتمل بر الکل مسکر است اگر چه یک درصد باشد نمی تواند مصرف کند مگر در مواقع ضرورت و فقدان جایگزین آن.

ناوبری کتاب