صفحه ۲۲۴

باید تا باز شدن راه کربلا صبر کنند یا از طریق کشورهای خلیج فارس ارسال دارند یا به جبهه های نور علیه ظلمت بدهند؟

جواب: اگر با رعایت شرائطی که در رساله عملیه بیان شده است نذر کرده باشند باید به هر نحو ممکن طبق نذر خود عمل نمایند.

سؤال 775 در مواردی که انسان نذر می‎کند چیزی برای ضریح یا حرم یکی از ائمه (ع) یا حضرت عباس (ع) بفرستد و قادر بر ارسال نیز هست و لیکن می‎داند که آن چیز کلا یا بعضا به مصارف دیگر می‎رسد وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر می‎داند در صورت ارسال آنچه نذر کرده به مصرف منذورله منذورله: کسی که برای او نذر شده. نمی رسد احتیاطا در جهتی که به مقصود ناذر نزدیک تر است صرف نماید.

سؤال 776 این گونه نذرها که صد تومان مثلا نذر حضرت عباس یا حضرت امام حسین (ع) می‎شود چگونه باید صرف شود؟

جواب: اگر ناذر، منظور خاصی در صرف آن نداشته می‎تواند به نیت اهداء ثواب به منذورله آن مبلغ را در هر کار خیر صرف نماید، ولی بهتر است که آن را به زوار منذورله و یا در اقامه عزاداری آنان مصرف نماید.

سؤال 777 قسم هایی که زنان در خانه هنگام ناراحتی با بچه یا شوهر خود می‎خورند گرچه موارد آنها خلاف شرع و گناه نباشد با این حال آیا عمل به آن، شرعا واجب است و ترک آن کفاره دارد یا نه ؟

جواب: اگر ناراحتی او در حدی نباشد که او را مسلوب الاراده کرده باشد و از روی قصد و اختیار، قسم بخورد و مورد قسم مرجوح مرجوح : کاری که حرام یا مکروه باشد. نباشد عمل بر طبق آن واجب است و مخالفت آن کفاره دارد.

سؤال 778 و آیا اصولا اگر از روی ناراحتی و عصبانیت قسم و نذر انجام شود گرچه به حد غیر اختیاری بودن نمی رسد باز عمل به آنها واجب است یا نه ؟

جواب: حکم مسأله سابق را دارد و تفصیل شرائط قسم و نذر در رساله توضیح المسائل مذکور است.

ناوبری کتاب