صفحه ۲۲۱

مسائل وصیت

سؤال 763 آیا مسلمان هم مانند پیروان ادیان الهی دیگر می‎تواند وصیت کند که بعد از مرگ جنازه اش به جای تدفین سوزانده شود؟

جواب: جائز نیست و در صورت وصیت هم عمل کردن به آن حرام است.

سؤال 764 پدری می‎خواهد بعضی فرزندان ذکور خود که در املاک کشاورزی و غیره او به پدر کمک می‎نموده اند مقداری بیشتر از سایر ورثه سهم ببرند و در وصیت خود این موضوع را نام می‎برد حال بعد از مرگ پدر اختلاف بوجود آمده تکلیف چیست ؟

جواب: پدر در زمان حیات هرچه بخواهد به پسرش ببخشد یا صلح کند مانعی ندارد ولی اگر می‎خواهد وصیت کند که بعد از مردن به پسر بدهند اگر سایر ورثه امضاء کنند باز مانعی ندارد و اگر نه نسبت به یک سوم مانعی ندارد و نسبت به دوسوم دیگر بسته به اجازه ورثه است، چنین پدری اگر مایل است در زمان حیات خود هر اندازه می‎خواهد به پسرش صلح قطعی کند که الان مالک شود.

سؤال 765 آیا اگر کسی وصیت نمود به اینکه بعد از مرگ چشم یا ریه و قلب او را درآورند و در بیمارستانها جهت افراد نیازمند مصرف نمایند چنین وصیتی درست و نافذ است یا نه ؟

جواب: تفصیل آن در رساله توضیح المسائل مذکور است.

سؤال 766 میت در وصیتنامه اش نوشته "راجع به اموالم علی کتاب الله عمل شود" آیا این وصیت به ثلث است یعنی به استناد این عبارت ثلث ماترک از منقول و غیر منقول را باید برای میت مصرف کرد؟

جواب: در فرض مسأله، دیون میت و تجهیزات واجبه او از قبیل مخارج تغسیل و تکفین و دفن، از ترکه او برداشته می‎شود و بقیه در بین ورثه تقسیم می‎شود و ثلث

ناوبری کتاب