صفحه ۲۱۹

سؤال 756 آیا در زمین وقف می‎شود خانه ساخت ؟

جواب: اگر به منظور مطلق استفاده، وقف شده و از متولی شرعی اجاره شود مانعی ندارد.

سؤال 757 کتابخانه ای در محلی از طرف اداره کل آموزش و پرورش تاسیس شده است و در مساجد آن محل، معمولا کتابهایی وقفی جهت مطالعه وجود دارد با توجه به حفظ بهتر آنها و مطالعه بیشتر از آنها آیا می‎توان کتابهای مساجد را به آن کتابخانه عمومی منتقل نمود؟

جواب: اگر کتابی محرز است یا ظاهر است که برای مسجد وقف شده است تغییر محل آن جایز نیست مگر اینکه در محل اول بلا استفاده بماند ولی اگر محرز نیست که برای مسجد خاصی وقف شده باشد فقط عملا در آن مسجد قرار داده شده و احتمال می‎دهیم برای مطلق مطالعه باشد بلکه مظنون است، در این صورت آنچه فایده دارتر است انجام شود.

سؤال 758 بریدن درخت چناری که مانع احیاء و گسترش امام زاده و مسجد محل می‎باشد و استفاده آن در جهت مخارج دو مکان مذکور، شرعا اشکال دارد یا خیر؟

جواب: اگر مالک شخصی ندارد و بر مسجد با حسینیه وقف است در صورتی که وقف شده باشد که از سایه آن مردم استفاده کنند باید باقی بماند و اگر وقف شده باشد که به مصارف مسجد یا حسینیه برسد متولی شرعی در صورتی که موقع بریدن آن رسیده باشد می‎تواند آن را قطع کند و به مصرف وقف برساند و اگر از طرف واقف، متولی تعیین نشده باشد حاکم شرع، فرد مورد اعتمادی را تعیین کند تا اینکه او طبق وقف عمل نماید.

سؤال 759 شهرداری قم در اجرای طرح توسعه و تعریض شوارع و معابر با املاک و مستحدثات موقوفه (به استثنای مساجد) در مسیر طرح، مواجه می‎گردد که به صورت ذیل عمل می‎نموده است. شهرداری مقدار اعیانی در مسیر را طبق نظر کارشناس، تخریب و غرامت آن را پرداخت نموده و عرصه مورد استفاده برای شارع را با حفظ مالکیت اوقاف به صورت اجاره ضمیمه شارع می‎نماید مستدعی است اگر این شیوه مغایرتی با شرع مقدس ندارد اعلام فرمایید. (شهرداری شهرستان قم)

ناوبری کتاب