صفحه ۲۱۱

مسائل طلاق

شرائط طلاق

سؤال 734 عدالت دو مردی که باید اجراء صیغه طلاق را بشنوند آیا باید برای شوهر زن محرز باشد یا برای وکیل و نائب او که می‎خواهد صیغه را بخواند یا هر دو تکلیف طلاقهایی که واقع می‎شوند و شوهر، اصلا توجه به عدالت و فسق شهود و شرط بودن حضور آنها ندارد چیست ؟

جواب: احراز عدالت آن ها بر مجری صیغه طلاق لازم است و احراز زوج شرط نیست بلی اگر فسق آنها بر زوج ثابت باشد صحت طلاق مشکل است.

سؤال 735 مولانا، من المعروف لدی العامة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد و لکن فی قوانین حکوماتهم یقع طلقة واحدة و من المعروف ایضا انه لو رجع منهم الینا لفصل مثل هذه المشکلة یجب علینا ان نعمل طبقا لقاعدة الالزام و لکن المشکلة تثور بای رای یجب الزامهم رای المذهب او رای القانون و المفروض ان رای السلطان یجب اتباعه عندهم ؟ (اخوانکم فی الخلیج)

جواب: یحکم بوقوع طلقه واحدة فی مفروض السؤال. [ س - معروف است که اهل سنت، انجام سه طلاق را با یک جمله و در مجلس واحد، معتبر می‎دانند ولی طبق قوانین حکومتی آنها وقوع سه طلاق را در یک مجلس، یک طلاق می‎دانند و از طرفی معروف است هر گاه آنها برای این گونه مسائل به ما شیعیان رجوع نمودند باید طبق قاعده الزام، یعنی: "به آنچه خود می‎گویند آنان را ملزم نمایید" عمل نماییم حال، سؤال این است که در مسأله طلاق که به ما رجوع می‎کنند آیا طبق فتوای علماء مذهبشان نظر بدهیم یا طبق قوانین دولتی آنها؟ و از سوی دیگر آنها براساس عقائد خود، قوانین دولت ها را هر چه باشد لازم العمل می‎دانند.

ج - در فرض سؤال، باید به وقوع یک طلاق، حکم نمود.]

ناوبری کتاب