صفحه ۲۱۰

سؤال 733 معمول است خانواده ها به خواستگاری دختر می‎روند و کار خیر هم تمام می‎شود و در شب زفاف پسر می‎بیند وی باکره نیست در صورتی که در سند ازدواج هم دوشیزه نوشته است، آیا می‎توان گفت عقد مبنیا علیه (یعنی باکره) واقع گردیده تا با فاقد بودن آن، امکان طلاق میسر گردد یا نه در حالی که اگر از اول پسر می‎دانست اصلا تمایل نشان نمی داد؟

جواب: زوج حق طلاق دارد ولی احکام تدلیس در صورتی مترتب می‎شود که یا بکارت در ضمن عقد اسم برده شود و یا قبل از عقد گفتگوی بکارت شده و عقد مبنی بر آن جاری شده باشد و مجرد سکونت دختر و اولیاء و اعتقاد زوج به باکره بودن دختر و ثبت در دفتر، تدلیس نمی باشد.

ناوبری کتاب