صفحه ۲۰۶

مسائل اختلافات خانوادگی

سؤال 720 از زن شوهردار فرزندی متولد می‎گردد زن و شوهر متفقا ولد را از شوهر نفی می‎کنند. در این مورد سؤالهای ذیل مطرح می‎شود:

1 - آیا لعان، مورد دارد یا خیر؟

2 - بر فرض که لعان مورد نداشته باشد با اظهارات زوجین مبنی بر نفی او نفی ولد ثابت می‎گردد یا خیر؟

3 - در صورتی که اظهارات ایشان برای نفی ولد کافی نباشد و آنان علم داشته باشند به نفی ولد و اینکه مولود از یک رابطه نامشروع به دنیا آمده تکلیف آنان چیست ؟

جواب: 1 - در مفروض سؤال، لعان مورد ندارد.

2 و 3 - اگر به ثبوت شرعی نرسد مأخوذمأخوذ به اقرار: محکوم نمودن فردی نسبت به آنچه به ضرر خود اعتراف نموده. به اقرارشان می‎شوند ولی ادعای آنها مسموع نیست مثلا حق مطالبه نفقه از آن فرزند ندارند ولی نفقه او را با رعایت شرائط دیگر باید بدهند.

سؤال 721 در اختلاف بین زن و شوهر، زن ادعا می‎کند که شوهر مرا از خانه بیرون کرده است و نفقه مرا نداده است و شوهر نیز ادعا می‎کند که زنم خودش از خانه بیرون رفته و ناشزه شده است، بنابراین مستحق تفقه نیست، آیا این، دو دعوا تلقی می‎شود که باید در اینجا هرکدام اقامه بینه کنند و اگر نتوانستند اقامه بینه نمایند آیا برای فصل خصومت، تحلیف طرف مقابل لازم است یا خیر؟ و اگر یک دعوا باشد کدام مدعی و کدام منکر حساب می‎شوند و اگر مدعی نتواند اقامه بینه نماید آیا قسم متوجه منکر می‎شود یا نه ؟ (دادگستری شهرستان قم)

ناوبری کتاب