صفحه ۲۰۲

سؤال 708 اگر برای حل شرعی مشکل فوق (بچه دار نشدن عده زیادی) فکری نشود ممکن است خانواده های زیادی متلاشی گردد و به طلاق و جدایی منجر شود. (عده ای از مسلمانان انگلستان)

جواب: در برابر مقدرات الهی باید صبر نمود.

سؤال 709 اخیرا با پیشرفت علوم، تلقیح به شکل عاریه گرفتن تخمک زن معمول شده است و تخمک زن، همان ماده ای است که به آن "اوول" گفته می‎شود و در اثر جفت شدن با "اسپرم" که ماده ای است در منی مرد، جنین درست می‎شود حال آیا این کار جایز است یا نه و بر فرض جائز نبودن آیا بچه متولد از آن، حکم بچه از زنا را دارد یا وطی به شبهه و تکلیف ارث و محرمیت و نفقه و ازدواج او نسبت به مرد و زنی که منی و تخمک از آنها می‎باشد و نیز زنی که تخمک در رحم او رشد کرده چیست ؟

جواب: اگر مستلزم ارتکاب خلاف شرع دیگری باشد مسلما جائز نیست و در غیر این فرض نیز محل اشکال است و در صورت وقوع باید در تمام احکام مادری و فرزندی در بین آن دو زن و بچه احتیاط شود.

ناوبری کتاب